troskliwie dba o delikatną skórę
PHARMENA SA
ul. Wólczańska 178
90-530 Łódź
NIP: 728-24-67-846
Telefon: +48 42 291 33 70
Fax: +48 42 291 33 71
E-mail: biuro@pharmena.eu

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
KRS Nr 0000304079
Kapitał zakładowy Spółki 879 505,20 PLN